Moviments

·         Edat Mitjana

o   Segle XII
o   Fòrum Iudicum
o   Homilies d’Organyà

o   Segle XIII

§  Poesia trobadoresca
·         Guillem de Berguedà
·         Cerverí de Girona
·         Alfons I
·         Guillem de Cabestany
§  Historiografia
·         Jaume I: Llibre dels Feyts
·         Bernat Desclot: Crònica del rei en Pere
§  Prosa religiosa
·         Ramon Llull
§  Fèlix o Llibre de Meravelles (Llibre de les Bèsties)
§  El llibre d’Evast e Blanquerna (Llibre d’Amic e Amat)
§  Cant de Ramon / Lo desconhort
§  Doctrina pueril
§  Llibre de cavalleria
o   Segle XIV

§  Historiografia
·         La crònica de Ramon Muntaner
·         La crònica de Pere el Cerimoniós

§  Prosa moral
·         Francesc Eiximenis: Lo crestià
·         Sant Vicent Ferrer: Sermons
·         Anselm Turmeda: Elogi als diners

§  Humanisme
·         Bernat Metge: Lo somni

§  Fabliaux
·         Francesc de la Via: El llibre de fra Bernat
·         Disputació d’en Buch ab son cavall
·         El testament d’en Bernat Serradell
·         Sermó del bisbetó
·         Planys del cavaller de Mataró
·         El sagristà i la burgesa
§  Poesia
o  Andreu Febrer
o  Jordi de Sant Jordi 
   Pere March
   Jaume March
   Gilabert de Pròixita
   Melcior de Gualbes

·         Segle XV

o   Novel·la
§  Joanot Martorell. Tirant lo Blanch
§  Anònim. Curial e Güelfa
§  Jaume Roig: Espill
o   Poesia
§  Ausiàs March
§  Jordi de Sant Jordi
o   Prosa moral
o   Isabel de Villena: Vita Christi

·         Renaixement (s. XVI)

o   Poesia
§  Pere Serafí
§  Joan Pujol: Lepant (poema)
§  Francesc d’Olesa: Del menyspreu del món,

o   Prosa
§  Cristòfor Despuig: Los col·loquis de la insigna ciutat de Tortosa
§  L’espill de la vida religiosa

o   Teatre
§  Joan Timoneda L’església militant
§  Joan Ferrandis d’Herèdia La vesita

·         Barroc (s. XVII)

o   Poesia
§  Francesc Vicent Garcia (rector de Vallfogona)  

o   Teatre
§  Francesc Fontanella:
·         Tragicomèdia d'Amor, Firmesa i Porfia
·         Lo desengany
§  Francesc Vicent Garcia: La Comèdia famosa de la Gloriosa Verge

·         Il·lustració (s.XVIII)

o   Teatre:
§  Baró de Maldà: Calaix de sastre,

·         Neoclassicisme (finals s. XVIII)

o   Poesia
§  Joan Ramis
§  Antoni Febrer i Cardona

o   Teatre:
§  Joan Ramis: Lucrècia

·         Romanticisme (Renaixença) (s.XIX)

o   Poesia
§  Bonaventura Carles Aribau: La pàtria
§  J. Rubió i Ors Lo Gayté del Llobregat
§  Jacint Verdaguer: L’Atlàntida /  Canigó
o    Teatre
§  Víctor Balaguer: Don Joan de Serrallonga
§  Eduard Vidal i Valenciano; Tal faràs, tal trobarà
§  Frederic Soler: El Cantador

·         Costumisme (s.XIX)

o   Contes
§  Robert Robert
§  Emili Vilanova

·         Realisme (s.XIX)

o   Narrativa
§  Narcís Oller
·         L’escanyapobres
·         La papallona
·         Pilar Prim

§  Àngel Guimerà
·         Terra Baixa
·         La filla del mar
·         Maria Rosa

·      Naturalisme
o   Narcís Oller
§  La bogeria

·         Modernisme (s. XX)

o   Poesia
§  Joan Maragall
·         Visions i Cants
·         Les disperses
·         Enllà
·         Seqüències
·         Elogi de la paraula
·         Elogi de la poesia

o   Narrativa
§   Víctor Català
§   Solitud
§   Drames rurals
§   Caires vius
§  Raimon Caselles
·         Els sots feréstecs

§  Prudenci Bertrana
·         Josafat
·         Proses bàrbares

§  Miquel de Palol
·         Camí de llum

§  Josep Pous i Pagès
·         La vida i la mort d’en Jordi Fraginals
o   Teatre
§  Santiago Rusiñol
·         L’alegria que passa
·         L’auca del senyor Esteve
·         El jardí abandonat

§  Gabriel Puig i Ferreter
·         Aigües encantades
·         La dama enamorada

·         Noucentisme (s. XX)
o   Poesia
§  Josep Carner
·         Els fruits saborosos
·         Auques i ventalls
·         Nabí
§  Eugeni d’Ors
·         La ben plantada
§  Guerau de Liost
·         La muntanya d’ametistes
·         La ciutat d’ivori
·         Selvatana amor
·         Sàtires
o   Teatre:
§  Josep Maria de Segarra
§  El cafè de la Marina
§  El matrimoni secret
§  La rambla de les floristes

o   Poesia
§  Josep Maria de Segarra
§  Cançons de rem i de vela
§  Cançons d’abril i novembre
§  Cançons de taverna i oblit

·         Avantguardes (s. XX)
o   1a etapa: 1916-1924
§  Francis Picabia
§  Josep Maria Junoy
§  Joan Salvat Papasseit
·         Manifestos:
o   Sóc jo qui parlo als joves
o   Concepte de poeta
o   Contra els poetes en minúscula
·         Poesia:
o   Les conspiracions
o   La gesta dels estels
o   Poema de la rosa als llavis
o   Óssa menor
o   Els nens de la meva escala

o   2a etapa: 1926-1930
§  Lluís Montanyà
§  Sebastià Gash
§  Salvador Dalí
·         El manifest groc
·         Peix perseguit per un raïm

o   3a etapa: 1948-1954.
 
-          Literatura de preguerra
o   Narrativa
§  Joan Puig i Ferrater
·         L’home que tenia més d’una vida
·         El pelegrí apassionat.
§  Carles Soldevila
·         Fanny
·         Eva
·         Clementina
§  Francesc Trabal
·         Judita
·         Quo vadis, Sànchez?
·         Vals
§  Miquel Llor
·         Laura a la ciutat dels Sants
§  Sebastià Juan Arbó
·         L’ombra negra
§  Agustí Calvet
·         Tots els camins duen a Roma
§  Josep Pla
·         Novel·la
o   El carrer estret
o   Nocturn de primavera
·         Assaig
o   Les hores
o   Els anys
·         Llibres de viatges
o   Les illes
o   Cartes de lluny
·         Reportatges
o   Rússia
·         Biografies
o   Francesc Carbó
·         Memòries
o   Quadern gris
o   Notes disperses

o   Poesia postsimbolista
§  Marià Manent
·         L’aire daurat
·         Com un núvol lleuger
·         La ciutat del temps
§  Clementina Arderiu
·         Cançons i elegies
·         L’alta llibertat
§  Bartomeu Roselló Pòrcel
·         Quadern de sonets
·         Imitació al foc
§  Màrius Torres
·         Poemes de neguit
·         El poema espars
§  Carles Riba
·         Primer llibre d’estances
·         Estances. Llibre segon.
·         Les elegies de Bierville

-          Literatura de postguerra
o   Vicenç Riera Llorca
§  Tots tres surten per l’Ozama
o   Avel·lí Artís Gener
§  556, brigada mixta
o   Agustí Bartra
§  Ecce homo
o   Teresa Pàmies
§  Testament a Praga
o   Maria Aurèlia Capmany
§  Betúlia
§  Un lloc entre els morts
o   Josep Maria Espinàs
§  Com ganivets o flames
§  Combat de nit
o   Joan Perucho
§  El país de les meravelles
§  Quaderns d’Albinyana
§  Les històries naturals
o   Pere Calders
§  Cròniques de la veritat oculta
§  Invasió subtil i altres contes
§  L’ombra de l’atzavara
o   Manuel de Pedrolo
§  Mecanoscrit del segon origen
§  Joc brut
§  Totes les bèsties de càrrega
o   Mercè Rodoreda
§  Aloma
§  La plaça del Diamant
§  Mirall Trencat
§  El carrer de les Camèlies
o   Llorenç Villalonga
§  Mort de dama
§  Bearn
o   Joan Vinyoli
§  Les hores retrobades
§  Ara que és tard
o   Salvador Espriu
§  Laia
§  Ariadna al laberint grotesc
§  Cementiri de Sinera
§  Primera història d’Esther
§  La pell de brau
o   Joan Oliver (Pere Quart)
§  Les decapitacions
§  Vacances pagades
§  Ball robat
o   Miquel Martí Pol
§  La fàbrica
§  Estimada Marta
o   Josep Palau i Fabra
§  Poemes de l’alquimista
§  Contes despullats
o   Vicent Andrés Estellés
§  Llibre de meravelles
§  Festes llunyanes
o   Baltasar Porcel
§  Les pomes d’or
§  Les primaveres i les tardors

-          Des dels anys seixanta
o   Poesia
§  Narcís Comadira
·         La febre freda
·         Àlbum de família
·         Enigma
§  Pere Gimferrer
·         Els miralls
·         La llum
§  Salvador Oliva
·         Els fugitius
§  Maria Mercè Marçal
·         Bruixa de dol
o   Narrativa
§  Maria Àngels Anglada
·         El violí d’Auschwitz
·         Quadern d’Aram
§  Jesús Moncada
·         El cafè de la granota
·         Camí de sirga
§  Terenci Moix
·         El dia que va morir Marilyn
·         El sexe dels àngels
§  Isabel Clara Simó
·         Júlia
·         Raquel
·         Els homes
§  Montserrat Roig
·         Molta roba i poc sabó
·         Ramona, adeú!
§  Jaume Cabré
·         Senyoria
·         Les veus del Pamano
·         La teranyina
§  Carme Riera
·         Te deix, amor, la mar com a penyora
·         Joc de miralls
·         Dins el darrer blau
§  Maria Mercè Roca
·         Temporada  baixa
·         Com un miratge
§  Emili Teixidor
·         Pa negre
o   Teatre
§  Josep Maria Benet i Jornet
·         La desaparició de Wendy