Webquest

LITERATURA MEDIEVAL I DECADÈNCIA

Títol: Qui era Ramon Llull? 
Nivell: 3r i 4t d'ESO

Títol: El Tirant lo Blanc. El millor llibre del món
Nivell: 1r de Batxillerat
http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/tirant/index.htm

Títol: La novel·la cavalleresca
Nivell: 3r i 4t d'ESO
https://sites.google.com/a/xtec.cat/caceranovel-lacavalleresca/home

Títol: Ai, amor, amor! (Trobadors)
Nivell: 3r i 4t d'ESO
http://www.xtec.es/~agimeno5/webquest/trobadors/index.htm

Títol: Les quatre grans cròniques
Nivells: 3r i 4t d'ESO
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=6700&id_pagina=1 

Títol: Decadència o creació literària?
Nivell: Batxillerat
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=4881&id_pagina=1


LITERATURA CONTEMPORÀNIA

Títol: Solitud 
Nivell: 1r i 2n de Batxillerat

Títol: Mecanoscrit del segon origen
Nivell: 2n ESO
https://sites.google.com/site/mardomgra/home

Títol: Joan Salvat Papasseit
Nivell: 4t d'ESO
https://sites.google.com/a/xtec.cat/joan-salvat-papasseitcacera/home 

Títol: El vostre diari d'Anna Frank
Nivell: 2n ESO
http://webquest.xtec.cat/ee2008/anafrank/index.HTM

Títol: Mercè Rodoreda
Nivell: 1r i 2n d'Eso
http://www.xtec.cat/crp-blanes/WQRodoreda/index.htm

Títol: Joan Maragall
Nivell: 1r de Batxillerat
http://sites.google.com/site/webquestjoanmaragall/home

Títol: El valor dels anells (El senyor dels anells).
Nivell: 3r i 4t d'ESO
http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/anells/index.htm 

Títol: Harry Potter
Nivell: 1r d'ESO
http://www.xtec.es/~nalart/webquestHarryPotter/inici.htm

Títol: El Romanticisme i la Renaixença. Jacint Verdaguer
Nivell: 4t d'ESO
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=6803&id_pagina=1

Títol: Miquel Martí i Pol. Vols enamorar amb les paraules?
Nivell: 4t d'ESO
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=6645&id_pagina=1

LITERATURA APLICADA

Títol: Literatura i cinema
Nivell: 3r i 4t ESO
http://www.castellnoudigital.com/ca/section/intro/webquest/esocinelit.jsp

Títol: Revista Literària
Nivell: Batxillerat
http://www.castellnoudigital.com/ca/section/intro/webquest/batxliteraturacatalana.jsp

Títol: Fem teatre!
Nivell: 4t ESO
http://webquest.xtec.cat/ee2008/femteatre/index.HTM

Títol: Explica'm un conte
Nivell: 1r ESO
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/contest/index2.htm

Títol: Fem un telenotícies
Nivell: 3r ESO
http://webquest.xtec.cat/ee2008/telenoticies/index.HTM

Títol: Introducció a la poesia a partir del rock català
Nivell: 1r ESO
http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/poesia/index.htm

Títol: La publicitat a la premsa
Nivell: 3r ESO
http://sites.google.com/site/lapublicitatalapremsa/home

Títol: Fem un diari
Nivell: 3r d'ESO
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=6745&id_pagina=1

Títol: Mans enlaire, policia!
Nivell: 2n d'ESO
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=4514&id_pagina=1